Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Inilah Keutamaan Tadarus Al-Qur’an Di Bulan Suci Ramadhan, Muslim Harus Tahu!
Sumber: Freepik.com

Inilah Keutamaan Tadarus Al-Qur’an Di Bulan Suci Ramadhan, Muslim Harus Tahu!Berita Baru, Surabaya – Inilah keutamaan tadarus Al-Qur’an di Bulan Suci Ramadhan, muslim harus tahu!

Di Bulan Suci Ramadhan, biasanya diisi dengan kegiatan tadarus Al-Qur’an di setiap musholla atau masjid.

Tadarus Al-Qur’an menjadi kegiatan wajib bagi masyarakat muslim Indonesia terutama di daerah pedesaan.

Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut aktif melaksanakan tadarus Al-Qur’an di siang hari ataupun malam hari setelah sholat Tarawih.

Pengertian Tadarus Al Qur’an

Kata tadarus merupakan bahasa arab yang dasar katanya ialah darosa – yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran.

Kemudian di tambah huruf ta’ di depannya menjadi tadaarosa – yatadaarosu, yang maknanya menjadi saling belajar, atau mempelajari secara lebih mendalam.

Tadarus Al-Qur’an di Bulan Suci Ramadhan memiliki banyak keutamaan. 

Berikut kami sajikan keutamaan tadarus Al-Qur’an di Bulan Suci Ramadhan dirangkum dari berbagai sumber.

1. Memberi syafaat di akhirat

Di dalam salah satu buku terbitan Pengurus Pusat Lajnah Ta’lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2017, dijelaskan bahwa ibadah puasa dan membaca Al Quran adalah dua ibadah serangkai yang akan memberi syafaat di akhirat nanti.

Hal itu selaras dengan salah satu Hadits Rasulullah yang berbunyi: “Puasa dan Al Quran akan memberi syafaat (pertolongan) pada seorang hamba di hari kiamat.”

Diriwayatkan oleh Abi Ishaq al-Hamdani beliau berkata: “Ali bin Abi Thalib keluar di awal Ramadhan, lentera dinyalakan dan kitab Allah dibaca di masjid-masjid. Ali berkata: Semoga Allah menerangimu, wahai Umar dalam kuburmu, sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjid Allah dengan Al Quran,” (Riwayat Ibnu Syahin).

2. Memperoleh kebaikan berlipat

Membaca Al Quran di Bulan Suci Ramadhan sangat dianjurkan dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

“Di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadhan adalah tadarus Al Quran. Tadarus Al Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah SWT yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadhan”.

Dengan tadarus Al-Qur’an di Bulan Suci Ramadhan yang penuh dengan keberkahan, kandungan hikmah di dalam Al-Qur’an akan menjadi jalan menuju kebenaran.

3. Dikumpulkan di surga bersama Malaikat

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: 

“Orang yang mahir membaca Al Quran kelak (mendapat tempat di surga) bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al Quran, maka ia mendapatkan dua pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama sependapat bahwa tadarus Al-Qur’an di Bulan Ramadhan memiliki pahala yang luar biasa dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim.

Dari Ibnu Abbas r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadhan, ketika ditemui oleh Malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadhan, dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan.”kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi).

Itulah keutamaan tadarus Al-Qur’an di Bulan Suci Ramadhan yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Semoga bermanfaat.

beras