Untuk anakanak Uyghur| Satu Puisi Akhmad Taufiq

DENGARLAH SUARA KAMI: untuk anakanak Uyghur langit biru menjadi pucat warnanyamerah jelaga menjadi nafas,sesak dimanamana