Membaca Fiezu Himmah dalam Antologi Puisi Perempuan yang Susah Menangis

Fiezu Himmah dan buku Puisi perempuan yang susah menangis adalah satu tarikan nafas yang tidak