Memorial

    Untuk sahabat-sabatku yang tengah berjuang di tanah garam Di sana. Kami bersepakat mengadakan pesta.