Tiada Terkira

TIADA TERKIRA oleh: Ahmad Kohawan aku selalu ingin melihat cintadan aku melihat cintadi stasiun balapankau