Persatuan untuk Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19

Berita Batu Jatim, Bojonegoro — Persatuan di antara masyarakat merupakan syarat pokok dalam menghadapi pandemi.